aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Alev Tanrıkorur - Yıldız Kiremitçi

Alev Tanrıkorur - Yıldız Kiremitçi

Alev Tanrıkorur - Yıldız Kiremitçi
Türkiye
Kente Bakan Pencereler

Sergi Hikayesi: Çatalhöyük.
Orta Anadolu’nun ilk ve kentleşme olgusunun başladığı dünyanın en eski yerleşim yeri.
Birbirine bitişik, katmanlı ve yan yana inşa edilen;  girişlerinin çatılarından yapıldığı ve yegane havalandırma düzeneği tavan delikleri olan kapısız penceresiz kerpiç evler.
Sonraki dönemlerde;  taş duvarlar üzerinde camsız ve dar bir boşluk olarak bırakılan ve nihayet M.S. 1.YY’ da Roma’da camın kullanılmasıyla saydam ve kapalı bir şekle bürünerek çerçeveleri ile buluşup kente bakan pencereler.
İzlanda da Vindauga: hava-rüzgar gözü / İngilizce window (Wind-door): rüzgar kapısı / Eski yunanda Fenetre, fenster: aydınlık sağlama / Farsçada pancure den dilimize gelen pencere.
İstediğimiz her anda kente bakabildiğimiz ama içerimizi perdesiyle gizleyip az sayıda insana açabildiğimiz pencerelerimiz.
Her sabah uyanınca yaptığı ilk işler arasında pencereden dışarı bakmak kaçımızın hiç yapmadığı bir davranıştır ki?
Sokağımızla komşularımızla kentimizle ilk diyaloğumuz pencerelerimiz.  Kimi zaman tüketim nesnelerimizin reklam yeri, kimi zaman iletişim için çanak antenlerimizi yerleştirdiğimiz, bazen çocuk yetişkin yaşlı ayırt etmeden ve hatta hayvan dostlarımızın bile kenti seyir yeri. Bazılarının özlemlerini hayal ettiği bazılarınınsa özleneni dört gözle beklediği pencereler. Komşularla çene çalınan pencereler… Bazen perdeli bazen naylonla örtülmüş,  bazen önünde yoğurt kabındaki çiçeğiyle pencereler… Bazen de ıssızlığı yalnızlığı terk edilmişliği anlatan pencereler… Yansıttığımız bakış - görüş açılarımıza adını veren pencereler ...
Velhasıl kente dair, kentliye dair ve dahi yaşama dair diyalogları başlatan pencereler...

Özgeçmişler:
Alev Tanrıkorur
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.  Bursa’da yaşıyor.  Önceleri hobi olarak hayatında yer alan fotoğrafın aslında bir dili olduğunu keşfettiğinde eğitimini almaya karar vererek Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünden mezun oldu. 2009 yılından itibaren sosyal sorumluluk projeleri geliştirme ve uygulama amaçlı kurulan  ‘Vizör Grup Bursa’nın kurucu üyelerinden.  Fotoğrafları ile çeşitli sergilerde yer aldı. Fotoğraflarının ana konusu hayata dair ayrıntılar. Yetişkin ve çocuk portreleri çekmeyi seviyor.  ‘Kente Bakan Pencereler’ çalışmasını Yıldız Kiremitçi ile birlikte fotoğrafladı.

Yıldız Kiremitçi
Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu. Çocukluk yıllarından itibaren fotoğraf sanatına olan ilgisi nedeniyle Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü bitirip farklı kurumlardan da fotoğraf üzerine eğitimler aldı. 2009 yılından itibaren sosyal sorumluluk projeleri geliştirme ve uygulama amaçlı kurulan  ‘Vizör Grup Bursa’nın kurucu üyelerinden olup;  fotoğrafları ile çeşitli sergilerde yer aldı. Hayatın içindeki ışığı fotoğrafa yansıtmayı seviyor.  ‘Kente Bakan Pencereler’ çalışmasını Alev Tanrıkorur ile birlikte fotoğrafladı.