aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Barış Karamuço

Barış Karamuço

Barış Karamuço
Kosova
Balkanlarda Sosyalizm Kokan Yerler

Sergi Hikayesi: Fotoğraflarla Sosyalizm Kokan Yerler adlı fotoğraf projesi bir zamanlar sosyalizm ideolojisi ile yönetilen Balkan devletlerinin günümüze kadar geçirdiği dönüşüme odaklanırken, bu dönüşümün izlerini takip etme teşebbüsüdür. Fotoğraf projesi 2007 yılından başlayarak günümüze kadar devam etmiş; sırası ile Kosova’dan başlayarak Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan’ı ülkelerinde çekilmiş ve halen devam etmektedir. Farklı kültürlerdeki insanların aynı ideolojiyle yaşamaları ve bu ideoloji içinde kültürel farklılıkların ne kadar değişime uğradığını irdelemek projenin amaçlarındandır.Fotoğraflarla Sosyalizm Kokan Yerler adlı bu projede, Avrupa’nın arka bahçesi olarak nitelenen Balkan coğrafyasında, sosyalizmin kalan izlerini gündelik hayattan kopartmadan belgesel tarzda yorumlamak yoluna gidilmiştir. Proje mimari mekanların günümüzdeki konumlarını ve gündelik hayat ile olan ilişkilerini irdelerken; ülkelerin geçirdikleri dönüşümü de tartışmaya açmak amacındadır. Yugoslavya sosyalizminin temel taşını oluşturan “Birlik Beraberlik” sloganı, mimariye yansımış ve inşa edilen yapıların mihenk taşını oluşturmuştur. Bu slogan çerçevesinde bakıldığında, geniş meydanların kuruluş nedenin altında halka daha çabuk ve kolay hitap etmek yatarken; fabrikalar, demir yolları ve yeni yollar sosyalizmin başlıca ipuçlarını oluşturmaktadır. Devlet düzeni olan sosyalizm, zamanla ideolojik sınırlardan sıyrılarak insanların günlük yaşamlarına müdahil olmuş ve kendi kültürünü oluşturarak bu topraklara miras bırakmıştır. Kültür dediğimiz olgu zamansal öğeler ve kişisel simgeler taşıdığı için; kolektif belleğin oluşmasında önemli yere sahip olan yapılar, zamanla terk edilmiş, bu terk ediliş kolektif belleğin de göz ardı edilmesine neden olmuştur. O dönemde yaşamış olan neslin anıları ve yaşanmışlıkları tozlu binaların içinde mahsur kalmıştır. Fotoğraflarda aktarılmak istenen şey sadece mimari terk ediliş değildir, aynı zamanda bir o kadar da unutulmaya yüz tutan anılar ve yaşanmışlıklardır. Bu bağlamda fotoğrafların belgelenme sürecinde hem mimari hem de sosyo-kültürel değerlerin peşinde koşulmuştur. Seri oluşturulurken dikkat edilen bir diğer olgu, fotoğraf karelerinde fütürist mimari yapıların çekiciliğine fazla kapılmayarak ve günümüzden kopmayarak kişilerin duruş ve bakışlarındaki yaşanmışlık izlerine odaklanılmasıdır. Çünkü fotoğrafı izleyen kişi(ler)de, fotoğrafın günümüze ait olduğu izlenimini uyandırmak önemlidir. Nostaljinin peşinden koşmaktansa, günümüzdeki sosyalizm kırıntılarına eğilim göstermek, projenin bel kemiğini oluşturur.

Özgeçmiş: Barış Karamuço, 11.06.1985 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde okuyan Karamuço, Kosova’da fotoğraf bölümünün olmamasından dolayı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine kaydını yaptırdı. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf bölümüne başlayan Karamuço, mezun olana kadar İstanbul ve Kosova’da çeşitli karma sergilere katıldı. Kosova’da 2008 yılında birinci kişisel sergisi olan “Sosyalizm Kokan Yerler’i” açtı ve günümüze kadar bu seriye devam etti. Sosyal belgeci-dokümanter fotoğrafçılık dalında çeşitli projelere imza atan Karamuço, 2008-2011 yılları arasında aynı üniversitenin sinema bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda sosyoloji bölümünde doktora tezini yazan Karamuço, Kosova’daki UBT kolejinde fotoğraf ve sinema dersleri vermektedir. Belgesel fotoğrafın yanında kısa film ve belgesel çalışmalarla uğraşmaktadır. Karamuço fotoğraflarında öteki’leştirmeden, öte’ye geçmeyi amaçlar. Gerçeğin en saf hali ile fotoğraflarında yer edinmesini ve kullanmış olduğu siyah beyaz teknik sayesinde kendi dilini oluşturma gayesindedir.