aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Borusan Fotoğraf Kulübü

Borusan Fotoğraf Kulübü

Borusan Fotoğraf Kulübü
Türkiye
Küçük bir şey

Sergi Hikayesi: ‘Küçük bir şey’in özneleri olan kadınlar;  umudun, geleceğin, heyecanın, yaşama tutkunun ve gelecek inşa edebilmenin temsilidir. Bu temsilleri yaratan bu özel kadınlar, aynı zamanda hayatın her anında da bir sinerji oluşturuyorlar.

Yapılan ‘küçük bir şey’ model olabilir. Bu çalışmanın amacı işte bu ‘model’ olmadır. ‘Küçük bir şey’i şekillendirenler ve ortaya çıkarılanlar, benzer kadınlar için model, örnek alınabilecek ‘birey’ olabilir.

“Küçük bir şey”, zamanın ruhunu en iyi ortaya koyma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen “kişisel tarih” anlatılarıdır. Ve bu zamane anlatılarının öznesi olan kadınlar, bugünün kahramanlarıdır. 

Evet... Kahramandır onlar. En azından kendisinin ve ailesinin kaderini değiştirmiş, ve birilerine model olmaktadırlar.

 

Özgeçmiş: Borusan Fotoğraf Kulübü, 2010 yılında Borusanlı amatör fotoğraf sanatçılarını bir çatı altında toplayan ve fotoğraf sanatını mümkün olduğunca geniş bir çalışan kitlesine aşılamaya çalışan bir kulüptür. Kulüp bünyesinde hem temel fotoğrafçılık eğitimleri verilmekte aynı zamanda da üyelerin fotoğraf konusunda kendilerini geliştirmeleri için projeler gerçekleştirmektedir. Borusan Türkiye’nin uzun yıllardır sanata ve müziğe önem veren köklü kuruluşlarından bir tanesidir. Borusan fotoğrafa gönül vermiş çalışanları ile BFK çatısı altında kurumla eş güdümlü olarak fotoğraf sanatı kapsamında faaliyetler yürütmektedir. BFK’nın en öncelikli amacı, fotoğrafı bir dil olarak kullanmak ve Borusan’ın faaliyet gösterdiği sosyal sorumluluk projelerine destek vererek daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır.