aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Ebru Ceren Uzun

Ebru Ceren Uzun

Ebru Ceren Uzun
Türkiye
Yüzey/İntikal

Sergi Hikayesi: İnsan, mekân ve nesne arasındaki ilişki, birbirleriyle etkileşim içindedir ve devingen bir süreç oluşturur. Bu etkileşimin bıraktığı izler sonucunda birbirlerini yeniden şekillendirirler. Bireyin bu süreçte edindiği izlenimler, sonsuz zaman boyutunda ince birer kesitten ibaret olan anlara karşılık gelir. Bu izlenimler üst üste birikirken, mekân ve nesne ile etkileşiminin doğal bir sonucu olarak kişisel deneyimlerle harmanlanır. İzlenimler ve deneyimler çoğaldıkça  katmanlar artar, derinleşir ve güç kazanır. Zaman boyutundaki bu yolculukta tercih edilen her bir sapak ötekinin keşfine de imkan tanıyarak kişiyi belki de bir daha tekrarı mümkün olamayacak izleklere taşır. Çalışmanın kavramsal temelini oluşturan bu yaklaşım, Polaroid Transfer tekniği kullanılarak fotografik algı düzleminde izleyiciye sunulmaktadır. Bu tekniğin sunduğu imkân ve fotografik malzemenin yapısı sayesinde, tıpkı bu deneyim ve izlenimler gibi bir daha tekrarı mümkün olamayan sonuçlara ulaşılmaktadır.

Özgeçmiş: 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fotoğraf Programı’nda yüksek lisans eğitimini, 2014 yılında aynı programda sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi, Fotoğraf Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fotoğraf Bölümü’nde devam etmektedir.