aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Gökhan Çiçek

Gökhan Çiçek

Gökhan Çiçek
Türkiye
sizin de bildiğiniz gibi


Sergi Hikayesi: "Sizin de bildiğiniz gibi.." de görünenin yahut gösterilenin değil, onların gerisinde, görünmeyeni geri planda ve derinlerde bulunan gerçekliğin yani "hakikatin" varlığını aramak gibi bir durum söz konusu. Değişen toplumsal normlar ve ideolojiler ele alınarak kadın-erkek arasındaki farklılığın nesneleştirilmiş insan figürleri aracılığıyla ortaya koyulmuş, bununla birlikte tüketilmiş yaşamın bir bölümünde güçlenmekte olan metropol yaşantısının bireyin yaşam alanı üzerindeki etkilerinin beraberinde getirdiği "yaşanmışlık" ve "yok oluş" kavramlarını irdeleyebilmek amaçlanmıştır. Bununla beraber, yalnız kalan kimi bireyler, bir dostun yakınlık ve sıcaklığına ihtiyaç duymaktadır. Kimileriyse yalnızlıklarının içinde boğulmaya. Peki, ama ne kadar yaşlanabilir bir insan veya kaç yaşında ölmek güzeldir? Yolun sonundaki ışık, bir hayatın yaşanmışlığını unutturmaya yetecek kadar göz alıcı mıdır?

Özgeçmiş: 1987 yılında Erzurum'da doğdu. 2008 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde 'Lisans' eğitimini 2014 yılında tamamladı. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, gösteri yaptı, bildiri sundu. Şu an Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Bölümü'nde, 'Yüksek Lisans' programına devam etmektedir.