aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Görsel Kültür Derneği

Görsel Kültür Derneği

Görsel Kültür Derneği
Türkiye
Sokaklar

Sergi Hikayesi: İnsanların birlikte yaşamaya başladığı ve toplumsal yaşamın benimsendiği zamanlardan beri, hayatın paylaşıldığı, toplumsal olarak sosyalleşmenin sağlandığı, birey değil toplum olabilmek için diyalogların geliştirildiği çok özel alanlar olarak hayatımıza girmiştir sokaklar…

Başta kadın ve çocuklar olmak üzere kültür, örf ve adetlerin yaşatıldığı, tarihi dokunun bozulmadan kalabildiği yerlerdir sokaklar…

Gittikçe metropolleşen kentlerde, daha modern ama birbirinin benzeri yapılarda iletişim kurmadan, bir selamı bile çevrelerinden esirgeyen, birbirini tanımayan günümüz insanının aksine, kentlerde eski kültürleri, gelenekleri, çeşitliliği, farklı renkleri yaşatabilen, sıcacık, samimi, dost insanların yaşadığı sokaklar hala var.

Bulvarlardan, büyük caddelerden farklı olarak, her koldan kente doğru akan, kapı önlerinde çocukların oynadığı,  tüm zorluklarına rağmen yaşadığı yerlerde mutlu olabilmeyi başaran, güler yüzlü, yardımlaşmanın, dayanışmanın, aidiyet duygusunun, paylaşmanın hala geçerli olduğu bu sokaklar üzerinden kenti anlatmak istedik.

Bu proje için çalıştığımız sokaklar kente tepeden bakıyor. Bütün kapıları kentin gökyüzüne açılıyor, bütün pencerelerinden kentin tamamı görünüyor. Kente bu kadar yukarıdan bakan insanlar, bir lokmasını paylaşacak kadar  cömert ve  bir o kadar da alçak gönüllü..

O sokaklarda, bizleri hiç tanımayan insanların bize nasıl dostça davrandıklarına, içten bir şekilde, samimiyet ve güler yüzle nasıl diyalog kurduklarına şahit olduk. O sokaklarda hala SEVGİ var…

Sevgi, birlik ve beraberlik duygusu olduğu sürece, bu duyguların tüm kente yayılacağına inanıyoruz…

Özgeçmiş: Dernek, 2013 yılında, fotoğraf ve diğer görsel alanlarının öğrenilmesi, öğretilmesi ve geliştirilmesi için kentin ve ulusun görsel hafızasına katkıda bulunulması amacı ile kuruldu. Görsel sanatlarda etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir kimliğe sahip. Fotoğrafa ve görsel sanatlara hizmet ederken, dünyadaki yenilikleri takip ederek, topluma çağdaş normlarda eserler kazandırmak derneğin görev anlayışları arasında.

Sergide fotoğrafları bulunanlar;
İnci Koyuncu, Nil Güvey, Aksel Kırcı, Şerif Borand, Hayri Kurmuş, Selma Çubukçu, Hatice Güneş, Özlem Yılmaz, Füsun Kepez Kirte.