aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Serhat Kır

Serhat Kır

Serhat Kır
Türkiye
Kantar

Sergi Hikayesi: Kentin dışarıda bıraktıkları, geride bırakılmış nesneler, mekanlar, kent içinde ve içsel dünyamızın dışında kalanların bir yansımasıdır belki de. Süreklilik içinde katedilen yollar, belirli zaman dilimlerinde bulunduğumuz mekanlar sadece bir kaçış alanı değil, aynı zamanda tekrar geriye döndüğümüz alanlar da olabilir.

Belirli bir alan içerisindeki hareketim kişisel olarak yaşananları ve düşünceleri, mekanlar ve nesneler aracılığı ile dile getirdiğim bir sürecin temsilini ele almaktadır. Bu temsil durumu bir anlamda toplumsal bir durumun kişi üzerindeki yansımasının, nesneler ve mekanlar ile birlikte iletişim kurma durumu ve sürecini göstermektedir.

Bu süreçte tekrarlanan gel gitler bir bakıma iç dünyamız ve düşüncelerimiz çerçevesinde mesafelerin daraldığını dile getirebilir. Bu dar alan mesafeler sadece yol, mesafe, hareket hali kavramı değil; bir tükeniş, içinden çıkılmaz bir durumun temsili ya da tekrar, yeni baştan başlamanın aciz görüntüleri olabilir.

Gerçek, göründüğünün aksine başka bir ifade durumu olabilir. Alanlar, yüzler, mekanlar, nesneler karanlık ile bir labirenti dile getirmektedir. 

Bu fotoğraf projesi FUAM ( Fotoğraf Uygulama Araştırma Merkezi) atölyeleri kapsamında Frederic Lezmi ve Marcus Shaden ile fotoğraf kitabı haline getirilmiştir.

Özgeçmiş: 1983 yılında Ordu’da doğdu. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Grafik Sanatlar bölümünü bitirdikten sonra 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etti. Yurt içinde ve dışında çeşitli karma sergilere ve atölyelere katıldı. Fotoğraf çalışmalarının genelinde mekan,nesne ve portre yer almaktadır. Bu bağlamlar üzerinden farklı kavramlara dair projeler üretmektedir.