aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Yusuf Murat Şen

Yusuf Murat Şen

Yusuf Murat Şen
Islak Kent
Türkiye

Sergi Hikayesi: Sanatçı bu serisinde, dünya metropolü olma arzusuyla şekillendirilen İstanbul’un hızlı dönüşüm ve değişimini, 19. yüzyıldan kalma “yavaş” bir fotoğraf üretim tekniğini kullanarak, eleştiriyor. Kentsel dönüşüm ve “soylulaştırma” (gentrification) projelerinin sunduğu yeni yapı ve yerleşim alanlarını içerdiği tüm çelişkileriyle konu eden sanatçı, bu olgunun toplumun çöküşünde ve bireylerdeki psikolojik semptomların belirişinde nasıl meydana geldiğini, deşifre etmeye çalışmakta. Sanatçı doğal, organik ve kendiliğinden oluşmuş olan yerine, legal işgaller sonrası yükselen ve yeni vaatlerle pazarlanan ve korunaklı, elit ve lüks yapıların sunumuyla gelişen yeni ilişki ve sorun ağlarını tespit etme ve sunma adına plaza, avm ve kentsel dönüşüm bölgelerinde defalarca kez “arazi” çalışmaları gerçekleştirdi. İşte bu yeni ve hayali bir “mutlu yaşam” vaadiyle pazarlanan yapay ve mekanik yaşam biçimleri, sanatçının fotoğraflarına yaptığı çeşitli manipülatif müdahalelerle “Islak Kent”i oluşturmaktadır. Böylece “Islak Kent”, kentsel dönüşümle tekelleşen siyaset, kültür ve sosyolojik yapılar ağında sıkışan bireyin, psikolojik çöküşünü ve toplumsal minvalde yaşadıklarını/yaşananları seyircinin belleğine yerleştirmeyi amaçlıyor. Şen, fotoğraflarının kimya ile şekillenen üretim süreci içinde tekrarlandığında bir daha yeniden oluşturulamaz imajlar kurgularken; uyguladığı teknikler arayıcılığıyla seyircisiyle akışkanlığın, eriyip yok oluşun ve yeniden varoluşun psikolojisini paylaşarak, onları dönüşümün ezici etkileriyle yüzleştirmeyi planlıyor. Böylece sanatçı Fenton’un “Ölüm Vadisi” fotoğrafındaki sessiz savaş metaforu ile buhran ikonası “Göçmen Ana”nın depresyonunu ıslak zeminde buluşturuyor.

Özgeçmiş: 1968 yılında doğan sanatçı Marmara Üniversitesi’nde grafik lisans eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde fotoğraf yüksek lisansı ve sanatta yeterlik eğitimlerini tamamladı. 1994 yılında burslu olarak gittiği Salzburg Yaz Akademisi’nde Nan Goldin atölyesine katıldı. 2002 yılında doçent, 2009 yılında fotoğraf alanında profesör oldu. 2007-2013 yılları arasında iki dönem fotoğraf bölümü başkanlığını yapan sanatçı 2015 yılında kurucuları arasında bulunduğu FUAM’ ın (MSGSÜ Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi) müdürü olarak “Fotoğraf Geliştirme ve Üretim Laboratuvarı’nın Kurulması” projesinin koordinatörlüğünü yaptı. Şen’in ilgi alanları arasında fotoğrafın antik yöntemleri ve çağdaş yorumları, fotoğraf koleksiyonculuğu, halkçı ve halk için fotoğraf üretim yöntemleri, deneysel fotoğraf ve fotoğrafın manipülasyonu bulunmaktadır. Şen’in eserleri Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da birçok festival ve bienalde sergilenmiştir.